Gardiner till MUCF nya kontor i Växjö i samarbete med Input interiör KC Växjö.