Dahlas dataskyddspolicy. (GDPR)

Dahla värnar om din personliga integritet. Vår dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan ta del av de personuppgifter som finns lagrade om dig.

Vi sparar information som du ger oss

Från våra kunder samlar vi in den information som ni ger oss och som krävs för att uppfylla de åtaganden och avtal vi har mellan oss. Syftet med insamlandet av informationen är att skaffa tillräcklig kunskap för att exempelvis,

  • Kunna offerera rätt produkter
  • Kunna skicka offerter, ordererkännanden och fakturor till rätt person
  • Kunna leverera beställda produkter till rätt person
  • Kunna kontakta rätt person vid eventuella avvikelser
  • Kunna skicka erbjudanden och produktinformation om nya produkter och tillämpningar inom vår bransch
  • Spara information om vilka produkter vi har levererat till dig för att på så sätt göra det enklare för dig som kund att beställa av oss igen
  • Kunna hantera garantier och framtida åtaganden relaterade till ingångna avtal

Vilka delar vi informationen med?

Vi kan komma att dela personuppgifter du ger oss med leverantörer om det är så att det är ett måste för att uppfylla de avtal vi har mellan oss. Vi kan också komma att dela de personuppgifter du ger oss med myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer utöver det aldrig att dela dina personuppgifter med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan att du skriftligen givit ditt medgivande för en sådan delning.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få tillgång till information om de personuppgifter vi har registrerade på dig. Du har på samma sätt rätt att begära rättelse om vi har felaktiga uppgifter registrerade. Du har också rätt att bli bortglömd, det vill säga rätten att på egen begäran få dina personuppgifter raderade ur våra register såvida dessa uppgifter inte samtidigt måste sparas på grund av lagkrav eller för att kunna uppfylla ingångna avtal.

[/fullwidth]